VERBOUW/RESTAURATIE

Ook verbouw van woningen is iets wat wij graag voor u willen regelen. Dit doen wij met dezelfde inzet en passie als de rest van onze werkzaamheden. Ook kunt u voor restauratie werk bij ons terecht. Restauratie van monumentale boerderijen, woningen, kerken en klokhuizen zijn klussen wat we graag doen. Van schetsplan regelen tot begeleiding van derden of het verzorgen van de gehele bouw.

Verbouw woning te Menaldum

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renovatie woning te IJlst

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Restauratie klokhuis te Hennaard

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aannemersbedrijf Koopmans
Oergongswei 19
8629 SZ SCHARNEGOUTUM