STAPPEN PLAN

  I: OriŽnterend gesprek

Tijdens het eerste vrijblijvende gesprek wordt het volgende besproken:

 1. wensen en eisen

 2. beschikbare ruimte

 3. budget

 4. op welke termijn

De plaats van het gesprek is afhankelijk van verbouw of nieuwbouw. Bij verbouw komen we naar uw woning of uw (bedrijfs)pand toe. Voor een nieuwbouwproject kunnen we een afspraak maken in ons bedrijf. We bespreken het wel of niet maken van een schetsontwerp met daarin uw specifieke wensen. Voor een ruwe schets berekenen we geen kosten door, maar een gedetaileerd schetsontwerp met eventuele wijzigingen is erg tijdrovend.In dat geval spreken we vooraf een manuurtarief inclusief BTW + een indicatie van de te verwachten uren af , dit om verassingen achteraf te voorkomen.Na het gesprek zetten wij alles op een rij en maken vrijblijvend een volgende afspraak voor het doornemen van de eventuele richtprijs of schetsontwerp.

Stap II: Uitwerken van stap I

 1. onderzoek naar de mogelijkheden binnen het voor u geldende bestemmingsplan

 2. het maken van een schetsontwerp

 3. bespreken eventuele schetsontwerp met u

 4. open begroting op basis van het schetsontwerp uitwerken

De bestemmingsplannen van de gemeenten bepalen waar gebouwd mag worden en in hoeverre uitbreiding toegestaan is. Het schetsontwerp wordt doorgesproken en u kunt eventuele wijzigingen aangeven. Vervolgens stellen wij een open begroting op waarin alle te verwachten werkzaamheden staan vermeld met de daarbij behorende kosten. Mochten er wijzigingen en of aanvullingen tijdens stap II plaatsvinden dan zullen deze naderhand in de open begroting worden gecorrigeerd.

Stap III: Bouwaanvraag + definitief ontwerp

 1. indienen van een schetsplan of indienen definitieve bouwaanvraag bij de gemeente

 2. toetsing door gemeente op het bestemmingsplan

 3. toetsing door welstandscommissie

 4. indienen van de definitieve bouwaanvraag en de aanvullende stukken en definitieve tekeningen

 5. ondertekenen opdrachtbevestiging

De kans bestaat dat het plan tussentijds moet worden aangepast. Om verrassingen achteraf te voorkomen, passen we direct de open begroting aan zodat u voor aanvang van de bouw de definitieve heeft. Op basis van deze definitieve open begroting ontvangt u van ons een opdrachtbevestiging. Het totale traject van bouwaanvraag zonder artikelprocedures duurt gemiddeld toch 12 weken na inlevering bij de gemeente. Zijn er afwijkingen in het voor u geldende bestemmingsplan en/of bezwaarprocedures, dan is deze tijd indicatief en duurt het langer. Wij kunnen vrijblijvend assisteren en adviseren bij het aanvragen en invullen van uw bouwaanvraag. Dit doen we op basis van regie. Voor nadere informatie kunt u ook zelf terecht op www.vrom.nl.

Stap IV: Werkvoorbereiding

 1. maken van aanvullende werk- en constructietekeningen

 2. contacten met onderaannemers, het uitzoeken van hoeveelheden en plaatsen van bestellingen

Deze fase kan al starten, ook al is de bouwvergunning nog niet verleend. Toetsing op het bestemmingsplan en een positief welstandsadvies zijn wel nodig.

Stap V: Uitvoering

Voor de uitvoering daadwerkelijk gaat starten overlegt onze werkvoorbereider de volgende zaken in ieder geval met u:

 1. contactpersoon/aanspreekpunt tijdens de bouw

 2. overleg met de buren over bijvoorbeeld erfscheidingen, werken op het terrein van de buren en gezamenlijke oprit

 3. opslag bouwmaterialen, keet en toiletvoorziening

 4. stroom en watervoorzieningen tijdens de bouw

 5. mogelijke nutsleidingen, andere kabels in de grond en/of de riolering

 6. afvoeren afval

 7. eigen werkzaamheden

 8. controle tekeningen, begroting en dergelijke

 9. definitieve startdatumAannemersbedrijf Koopmans
Oergongswei 19
8629 SZ SCHARNEGOUTUM